Ledamöter


Arbetsutskott 2017:
Lena Sommestad, preses (ordförande)
Ingegerd Sahlström, v preses
Barbro Odelberg sekreterare
Stellan Sturesson
Torbjörn Johansson
Peter Wolfhagen, ekonomiansvarig
Pablo Wiking Faria

Sektor: Vitterhet, konst, allmän kulturhistoria
 
Eva Bengtsson, keramiker, Frillesås
Hans Bergfast, länsantikvarie, Falkenberg
Tommie Haglund, kompositör, Halmstad
Kjell-Åke Gustafsson, gallerist, Hishult
Ingela Strandberg, poet Grimeton
Torbjörn Johansson, musikproducent, Långås
Stellan Sturesson, redaktör, Laholm
 
Sektor: Samhälle, näringsliv
 Doris Gunnarsson, f d chefredaktör, Vd arberg
Nicolas Hassbjer, entreprenör, Halmstad
Ingegerd Sahlström, f statssekreterare, Halmstad
Karin Starrin, f d generaldirektör, Halmstad
Per Stenström, verkställande direktör, Slöinge
Eva Svensson, verkställande direktör, Falkenberg
Peter Wolfhagen, civilekonom Falkenberg
Agneta Börjesson f d riksdagsledamot, Kungsbacka
Barbro Odelberg f d journalist Halmstad
  
Sektor: Forskning, utveckling
Mikael Alexandersson, professor, f d högskolerektor, Halmstad
Pernilla Nilsson professor Högskolan i Halmstad
Anneli Palmsköld, fil dr., proprefekt, Halmstad
Marie Rådbo, astronom, Göteborg
Pablo Wiking-Faria, fil dr., antikvarie, Varberg
Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie Laholm

 Seniorledamöter:
Alf Hambe, författare och kompositör, Steninge
Björn Molin, docent, f landshövding, Haverdal
Ingemar Carlsson, docent, Täby
Lennart Lundborg, fil lic., f länsantikvarie, Halmstad
SvenOve Johansson, docent, f högskolerektor, Halmstad, Viveca Bosson, fil lic., konsthistoriker, Halmstad

Hedersledamöter:
Carl Bennet, direktör, Kungsbacka
Romulo Enmark, fil dr, högskolerektor, Stockholm
Per Gessle, kompositör, Halmstad
Björn Hellberg, författare, Laholm
Bodil Jönsson, professor em, Lund
Björn Nordstrand, direktör, Halmstad
Eva Österberg, professor em, Lund

Landshövding Lena Sommestad är akademins preses (ordförande). Foto Barbro Odelberg