Kvinnligt skapade bidrar till integration

Akademiledamoten Ingegerd Sahlströms tal till akademipristagaren Birgitta Notlöf:
Det är för mig en stor glädje att för Er få introducera mottagaren av Hallands Stora Akademipris 2017.
Birgitta Notlöf – jag har länge känt till din verksamhet och Du ska veta att vi är många som genom åren beundrat Din förmåga till engagemang och nyskapande.
”Att tro på kraften i skapandet” är ledord för Birgitta Notlöf, som redan 1992 startade den ideella föreningen Livstycket.
Livstycket – detta plagg som en gång värmde och stödde kvinnor. Birgitta Notlöfs Livstycke fortsätter att värma och stödja.
Det hela startade med en loppmarknad. Loppmarknaden gav en förtjänst på 3720 kronor. Alltid en grundplåt – tänkte Birgitta och startade sin förening. Idén var att hjälpa invandrar- och flyktingkvinnor till en bättre start i det nya landet. Problematiken är förvisso ingen ny fråga. Och människors inställning till det främmande är inget nytt, även om det idag tar sig uttryck som vi helst skulle vilja vara utan. I den verkligheten behövs personer som Birgitta Notlöf!
Birgitta växte upp på Söndrumsvägen ( den gamla Söndrumsvägen i Halmstad ). Där gårdarna var fyllda av barn och ungdomar. Lekarna var vilda och sammanhållningen stor.
Efter avslutad skolgång gav hon sig ut i världen. Lärare blev yrket. Stockholm hemstaden. Men snart ska Ni få höra Birgitta och något tvivel om den riktiga hemstaden råder inte – hon kan säga kultur,
tårta och kortärmad sportskjorta !! Och många gånger längtar Birgitta hem till Halmstad och Halland, till sträderna och havet.
Livstycket är idag ett kunskaps- och designcenter i Tensta. Verksamheten har förgreningar åt många håll, seminarier har hållits i bl.a. Aten, Bryssel, Istanbul och London. Ett samarbete i Tyskland planeras. Projekt i Turkiet och Uganda är avslutade. USA har besökts.
Livstyckets vision är att vara en plats där invandrare och flyktingar byter erfarenheter, lär sig språk och får en ökad självkänsla. Genom att kombinera konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning får orden en funktion, en verklighet och ett sammanhang. Skaparlust, kunskap och vilja är ovärderliga ingredienser för att kunna bilda sig en framtid och en bättre tillvaro. De produkter som skapas i Livstyckets regi är mycket efterfrågade.
Att kombinera människors livserfarenhet – varje mönster som finns i Livstyckets produktion bär en berättelse om olika människors levnadsöden. Att kombinera detta med professionella designers har varit mycket lyckat. Livstyckets mönster är i sanning berättande!
Men det är också mat, språkinlärning, läsning, resor som står på dagordningen.
Fler har inspirerats av verksamheten. Här i Halmstad har vi det Goda Livet – som idag representeras här av Yasmine Adal och Isafe Ican. Deras sociala företag på Mjellby Konstgård – Café Izmir är ett bevis på hur en verksamhet kan föda nya verksamheter.
Birgitta Notlöf och Livstycket har som jag tidigare sa - rönt stor uppmärksamhet i många länder. Nu med ett 25 årigt livsverket i bagaget och med en del hedersbetygelser hoppas jag att Du är glad för att också Halland kan bidra till arbetet……..