Verksamhetsberättelse för Hallands akademi 

 
Lena Sommestad, Preses

Akademiledamoten och vice preses Ingegerd Sahlström deltog i höstmötet på Hallands kulturhistoriska museum i Varberg 17 oktober.