2019 års pristagare tackade med grötrim

   Som traditionen bjuder samlades Hallands akademis ledamamöter och inbjudna gäster till högtidssammankomst med prisutdelning den 31 augusti. Operasångare Rickard Söderberg, ägarna till Steninge Kuststation Per Carlsson och Catarina Arvidsson samt regissören Lars Classon tog emot sina penningpris, diplom och blommor i slottets matsal. 
   För högtidstalet svarade skademiledamoten Pernilla Nilsson, prorektor på Högskolan i Halmstad. Hon berättade om högskolan förr och nu och tryckte särskilt på lärosätets satsningar på jämställdhet och integrering av samhällsperspektiv i de tekniska utbildningarna.
För musikunderhållninen svarade Hallandsfolk, en grupp unga fiolspelare som förra året fick akademins pris till Olof von Dalins minne. Pristagarna presenterades av akademins preses Lena Sommestad, akademiledamoten Ingegerd Sahlström och dagens konferencier Torbjörn Johansson. I pausen bjöds gästerna på matoch dryck i slottets trädgård, denna mycket varma och soliga sensommardag.
   Per Carlsson har tävlat och vunnit världsmästerskapet i grötkokning, därför svarade hans partner Catarina Arvidsson för priset med ett eget grötrim.

Hallands Akademi, en akademi för kultur och näringsliv, bildades den 23 november 1998 med syfte att "sprida glans och ljus över den halländska vitterheten, främja halländsk identitet och sammanhållning samt understödja forskning och utveckling i Halland." Läs mer

Akademins sponsorer
Akademins prisutdelning sponsras av Falkenbergs Sparbank, Länsförsäkringar och Bertebosstiftelsen. Fler sponsorer är välkomna!

2019 års akademipristagare  på Halmstads slott. Fr v Rickard Söderberg, Lars Classon, Catarina Arvidsson och Per Carlsson. Foto Barbro Odelberg

Tre akademiledamöter gick bort 2018

Under 2018 har tre av akademins framstående ledamöter avlidit, nämligen Gunnar Ljusterdal, Särdal, Peter Zell, Halmstad och BengtArne Persson Varberg. Akademin höll vid sitt höstmöte en tyst minut för de bortgångna. De hedras med blommor och gåvor i samband med begravningarna.

Brittis Bentzler välkomnad
i Steninge

Hallands   nya landshövding Brittis Benzler välkomnades till Hallands akademi på sin första arbetsdag den 1 juni 2020. Det skedde vid en informell träff på Steninge Kuststation. Catarina Arvidsson och Per Carlsson, som tilldelades 2019 års Bertebospris, stod för värdskapet.
Ingen prisutdelning
På grund av den pågående covid-19 pandemin beslöt akademin att inte anordna någon högtidssammankomst 2020 och därmed inte heller utdela några priser .

Hallands akademi och nya presesBrittis Benzler samlades i solskenet i Steninge

Trivsamt möte i Varberg

För att få tillfälle att diskutera kommande pristagare och umgås under trivsamma former träffades akademins ledamöter till ett extra möte på Hotell Havanna i Varberg 9 mars 2020. Hotellets skpare Lasse Diding berättade sin livs hisoria i samandrag; om framgångar och misslyckanden, om sin vurm för Kuba, böcker och Hemmingway. Ett antal förslag till pristagare togs fram för vidare hanteringav akademins arbetsutskott.

Lasse Diding berättade om sitt hotell och sitt brokiga liv för akademins ledamöter.